Wednesday, March 11, 2009

Logo & Motto Penjara Malaysia
-

Bintang pecah 14 menandakan 13 buah negeri dan Kerajaan

Persekutuan,manakala, bintang bersama- sama anak bulan

menandakan agama Islam sebagai Agama Rasmi Malaysia.


-

Kunci Bersilang melambangkan kuasa dan tanggungjawab

yang diamanahkan oleh Jabatan untuk mengendalikan

tugas-tugas.


-

Bunga Padi melambangkan perpaduan dan kerjasama yang

erat di semua peringkat kakitangan yang berbilang bangsa.-Latar belakang warna hijau melambangkan warna rasmi

Jabatan Penjara dan taat setia kepada KetuaMESRA IKHLAS DAN BERBAKTI
Menjalankan tugas menegakkan sistem keadilan jenayah

negara dan memikul amanah rakyat memulihkan pesalah-

pesalah dengan penuh tanggungjawab, berbakti kepada

bangsa dan negara.WARNA HIJAU
Warna korporat jabatan yang melambangkan matlamat jabatan

untuk melahirkan kembali warga yang telah runtuh akhlak

kepada seorang insan yang produktif dan kembali ke pangkuan

masyarakat sebagai rakyat yang berguna seterusnya menunaikan

tanggungjawab mereka terhadap masyarakat.


LAKARAN BENTUK HATI DAN TANGAN
Melambangkan komitmen masyarakat dalam menerima kembali

bekas-bekas banduan ke dalam institusi masyarakat tanpa

sebarang prasangka yang menjejaskan program pemulihan jabatan.


WARNA LATAR BELAKANG PERAK.
Melambangkan ketelusan sistem pengurusan jabatan yang melibatkan

komitmen dan kerjasama antara masyarakat, keluarga pesalah dan

jabatan menentukan kejayaan program pemulihan.

No comments:

Post a Comment